IMPRESSUM
Izdavač
Dubrovačka mreža j.do.o.
Dobrota 12 , 20213 Čilipi

Web
www.dubrovniktv.net

Glavna urednica 
Lidija Crnčević

Direktor 
Mladen Spužević

Autor projekta 
Mateo Rilović

E-mail redakcije  
desk@dubrovniktv.net