IMPRESSUM
Izdavač
Dubrovačka mreža j.do.o.

adresa: Dobrota 12, 20213 Čilipi
poslovnica: Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik
OIB:83911386305
mail: dubrovackamreza@gmail.com

Web
www.dubrovniktv.net

Glavna urednica 
Lidija Crnčević

Direktor 
Mladen Spužević

Autor projekta 
Mateo Rilović

E-mail redakcije  
desk@dubrovniktv.net